Online forløb

 

Et forløb for dig, der gerne vil have en række redskaber til  at heale dit sensitive nervesystem når du overvældes af sanseindtryk og drænes for energi, og gerne selv vil kunne finde tilbage til følelsen af glæde og overskud. 

Start  18. oktober 2021

Kender du det?

Du sanser lyde, lugte, tidspres, uro og forandringer kraftigere end andre.

Du sanser andre menneskers stemning kraftigere end andre og føler en række følelser, du ikke kan genkende som dine egne.

Du føler, at det er dit ansvar at sørge for at alle omkring dig er glade og har det godt, og måske at det er din skyld, hvis de ikke har det godt.

Du føler du skal arbejde hårdere end andre for at gøre det godt nok, for at være god nok.

Du bruger meget energi på at gennemanalysere situationer og forsøger at forudsige alle fremtidige mulige udfald.

Du bruger al din energi på at forholde dig til og passe på andre, så du ikke har energi til at passe på dig selv.

Så kender du sikkert også dette

Du føler dig forkert, fordi du er mere følsom og sårbar end dem omkring dig. 

Du føler, at hvis bare du kunne være mere robust og ikke så nærtagende og følsom, så ville det hele være meget bedre.

Du føler dig så drænet, at når weekenden endelig kommer, så går den hurtigt igen og hele tiden er blevet brugt i sengen og på sofaen, simpelthen fordi der ikke var energi til andet og du skal være klar til mandag.

Du har oplevet, at det hele bare blev for meget, nu kunne du ikke mere, og måtte til sidst ’trække stikket’, du kunne ikke ’klare mosten’ og måtte lade dig sygemelde med stress.

Du finder dig selv gang på gang falde tilbage i de samme mønstre og gang på gang blive overvældet af den udmattelse, der følger med når vi konstant føler vi ikke er gode nok.

Du drømmer om at tage kontrollen over din egen situation tilbage, og kunne have energi og overskud til dig selv.   

Energi i Balance

Healing af dit sensitive nervesystem gennem dine chakraer

8 ugers online forløb
Næste opstart: 18. oktober 2021

Du er ikke alene

Som særligt sensitive er vores nervesystem fra fødslen mere modtageligt end andre. Faktisk er 15-20 % af alle danskere født med et særligt sensitivt nervesystem. 

Og det er en udfordring for rigtig mange, der oplever det unødvendigt voldsomt, fordi der ikke bliver sat personlige grænser og dermed overbruges vores ressourcer.  

Vi stiller så kraftigt ind på de signaler vores omgivelser sender til os, forsøger at leve op til vores opfattelse af andres forventninger og høste deres anerkendelse, at vi glemmer at lytte til os selv. 

Som særlig sensitiv kan vi ikke bare ’tage os sammen’, for typisk har hverdagens pres sat sig i vores meget sensitive nervesystem og sender konstante signaler om, at der er fare på færre.  

Rigtig meget af det, der sker i vores tanker og følelser, det sætter sig i vores krop, vores knogler, muskler, bindevæv og nervesystem – kroppen husker, både fysisk og psykisk og vores energi kommer ud af balance. 

Ved at få opmærksomheden tilbage til dig selv, ved at bevæge din krop og give den opmærksomhed og selvkærlighed, kan du opbygge og vedligeholde Din Indre Ro, Energiopladning og Kærlighed til Din Særlige Sensitivitet, der vil give dig mere glæde og overskud i hverdagen.

På dette forløb arbejder vi med at

Lære om sammenhængene i nervesystemet, organsystemet og chakraer således at du med endnu større bevidsthed og retning, kan heale dit sensitive nervesystem når dette overbelastes og drænes for energi.  


Ved at øge bevidstheden om sammenhænge og symptomer mellem dit særlige sensitive nervesystem, din krop, sind og sjæl, kan vi starte med at heale på nogle af ubalancerne og stille og roligt genopbygge din energi, livsglæde, overskud og selvkærlighed.


Give dig en række yoga øvelser og meditationer til selvhealing og energiopfyldning, når du er blevet overvældet af sanseindtryk og drænet for energi, og give dit sensitive nervesystem de bedste betingelser, så du kan vedligeholde din indre ro, energiopladning og glæden til hverdagen.

Forløbet er for dig

Der er særligt sensitiv og længes efter mere glæde og energi i hverdagen.
Der bruger al din energi på andre og ikke har noget tilbage til dig selv.

Der ønsker at få energien tilbage, uden at skulle knokle, men med selvkærlige handlinger.
Der ønsker at have overskud til dig selv og andre, også efter en lang uge.

Der har fået en masse redskaber og allerede har taget en masse skridt, men alligevel mangler noget for at kunne komme videre i din udvikling.
Der er træt af at falde tilbage i gamle mønstre af selvkritik og overanstrengelse, der medfører modløshed og udmattelse.

Der drømmer om at kunne finde hjem til det smilende, omsorgsfulde, medfølende, givende, kærlige, dybtfølende menneste du er.

Der vil have en række redskaber til selv at heale på nogle af de ubalancer, vores Særlige Sensitivitet kan give, og stille og roligt genopbygge din Energi, Livsglæde, Overskud og Selvkærlighed.


Jeg hjælper dig på vejen, men det er din vej at gå

Energi i Balance

Healing af dit sensitive nervesystem gennem dine chakraer

8 ugers online forløb
Næste holdstart: 18. oktober 2021

Uge 1 - Nervesystemet, organsystemet og chakraer

Vi starter workshoppen med at få nogle af de mere grundlæggende begreber og viden på plads omkring nervesystemet, organsystemet og chakraer. Hvordan nervesystemet kan opdeles, CNS og PNS, motorisk, sensorisk og autonomt, parasympatisk og sympatisk. Hvordan organsystemet er helt afgørende for vores generelle tilstand og hvordan det påvirkes af vores tanker, følelser og nervesystem. Og ikke mindst, hvad de der chakraer er for noget og hvordan deres energi fungerer. 

Vi starter også her stille og roligt ud med den første mediation og de første yogaøvelser, så du kan vende dig til opbygningen af forløbet.Uge 3 - Din Kreativitet og Nydelse

Harachakraet er centeret for kreativitet, nydelse, begær, seksualitet og forplantning. Her løfter du dig og tilføjer behov ud over de mest basale i rodchakraet og rækker ud mod andre.
Det handler ikke længere om at have brug for og samle ting; Det handler om begær og nydelse - I mad, kunst, poesi, dans og musik, kreativitet.
Ubalancer i dette chakra kan både skyldes at vi bruger energien for meget og for lidt, at alt f.eks. kun går ud på nydelse, eller at vi måske ikke tillader os selv nydelse. Ubalancen kan vise sig som seksuel og forplantningsmæssige problemer, problemer med nyrer, livmoder/prostata og blære, stivhed i lænden, men også spiseforstyrrelser og lavt selvværd, misundelse og jalousi.

Når vi healer på Harachakraet, vil vi arbejde med nydelsen, fantasien og følelser. Vi søger mod den afslappede og fantasirige tilstand, friheden og accepten af at føle hvad du føler og at du har fortjent gode ting i dit liv.

Uge 5 - Din Kærlighed og Tilknytning

I Hjertechakraet finder vi området for kærlighed og tilknytning  - her findes dine dybeste og inderligste ønsker. Det er også broen mellem de nederste materielle chakraer og de højere spirituelle chakraer. Her findes den ubetingede kærlighed, til dig selv og til andre, også selvom du bliver såret eller ikke altid får tilfredsstillet alle dine behov. 
Chakraet er tæt forbundet med hjertet, lunger, kredsløb- og lymfesystemet, arme og hænder, og påvirker og kan give sygdom i disse livsvigtige funktioner.

Når vi healer på Hjertehakraet, arbejder vi med at kunne være i kærligheden, til os til og til andre, i medfølelse, gavmildhed og åbenhjertighed. Her søger vi den fredfyldte stemning, glæden, latter og smil. Her søger vi at finde balancen mellem at give og modtage, turde vise sårbarhed og turde lukke nærheden og intimiteten ind i vores liv.


Uge 7 - Din Intuition og Klarsyn

Det Tredje Øje er vores center for intuition og klarsyn, evnen til at 'se' forbi det fysiske. Her ligger vores sociale center, tale og sprog, forståelse og indlæring, bevægelse og dømmekraft. Her ligger en stor del af vores evne til at 'læse' et rum så snart vi går ind i det og følelsen af at der foregår mere end øjet kan se.
Ubalancer i dette område hænger i høj grad sammen med øjnene og pinealkirtlen, og kan manifestere sig som diverse hovedpiner og migræne, synsproblemer, koncentrationsbesvær og hukommelsesbesvær.

Når vi healer på Det Tredje Øje, arbejder vi med at styrke din intuition - Dét, du bare ved uden at kunne forklare, hvorfor du ved det.  Og jo mere du kan følge din intuition, i desto højere grad kan du leve i harmoni og lethed, uden frygt, skam og skyldfølelse, for du vil kunne træffe de rigtige og sande valg. 

Uge 2 - Dit Fundament og Sikkerhed

I Rodchakraet ligger vores helt fundamentale følelser forbundet med overlevelse, med sikkerheden, tilliden til at kunne være til og overgivelsen til at blive støttet gennem livet.
Har vi ubalancer i energien i dette chakra, vil det skabe ubalancer i alle de andre chakraer, for hvis ikke fundamentet er på plads, vil alt andet stå og vakle. Her kan frygten virkelig få fat, frygten for aldrig at have nok og "hvad nu hvis" syndromet.
Chakraet har gennem korsbenet og de nederste ryghvirvler tæt forbindelse til vores nakke og kraniebund, og ubalancer vil ofte manifestere sig som lænde- og nakkespændinger, der har det med at påvirke resten af kroppen.
Når vi healer på Rodchakraet, vil vi arbejde med tilliden, trygheden, den sikre jordforbindelse, der stadig er let, der ikke tynger os ned. Vi kan være i tilliden at, at vi har og får lige det vi har brug for.

Uge 4 - Din Indre Ild og Power

I Solar Plexus ckakraet findes vores personlighed, vores Ego, vores ild og handlekraft - det er Selvets bolig. Her ligger også mulighederne for transformation, at kunne løfte os fra de materielle energier i rod- og harachakraerne, op til de spirituelle energier. Energien i dette chakra er tæt forbundet med ambitioner og passion,  og ubalancer kan medføre for meget ild og dominans, eller for lidt ild og manglende livsglæde.  Ubalancer i solar plexus er tæt forbundet med vores mave-tarmsystem/fordøjelsen, lever og binyrer samt Psoasmusklen - Sjælens muskel, og kan bl.a også manifestere sig som depression.

Når vi healer på Solar Plexus chakraet, arbejder vi med at kunne fordøje alle de ting og indtryk vi tager ind, optage det vi har brug for og ikke mindst sende det videre vi ikke har brug for. Desto mere balance her, desto mere er Du Dig, lige præcis som du er. Herfra kan du sætte dine grænser og være selvsikker, og herfra kan du handle og stråle som den sol du er. 

Uge 6 - Dit Udtryk og Kommunikation

Halschakraet er centeret for kommunikation og dine verbale kreative udtryk, og det første chakra, der helt tilhører det spirituelle plan.  Heri ligger muligheden for at tale sandheden fra hjertet, sige til og fra overfor, hvad der er rigtig for Dig.
Energien her er tæt forbundet med tale og hørelse, munden, tungen, kæben, halsen, ørerne, skuldrene og skjoldbruskkirtlerne, og ubalancer her kan manifestere sig som diverse lidelser i halsen og skjoldbruskkirtlen, problemer med hals og kæbe, forkølelse og hørelsen. I det psykologiske hjørne findes sorg, trished, vrede, fordømmelse og depressive følelser.

Når vi healer på Halschakraet, arbejder vi med at kommunikere vores sandhed fra hjertet. Herfra kan vi udtrykke vores verbale kreativitet, vi herfra kan vi lytte med hjertet  og tale fra hjertet, til andre og til os selv. Når vi kommer fra hjertet, vil kommunikationen være helt ren, klar og tydelig. Når vi kommer fra hjertet, kan vi slappe af i skuldrerne og kæben og trække vejret dybt.

Uge 8 - Kilden til Ubegrænset Energi

Det sidste af de 7 store chakraer er Kronechakraet. Her ligger vores kilde til oplysning og spirituel kontakt. Her kan vi trække energi ned til os selv, ned til det centrale nervesystem, hypofysen og videre ud i kroppen. Herfra kan du kontrollere, hvad du tager ind af sanseindtryk og fordybe dig i din egen indre ro.
Det er det højeste af de spirituelle chakraer og ubalancer her har derfor også en mere uhåndterlig karakter, som f.eks. depression, fremmedgørelse, forvirring og orrienteringsvanskeligheder, kedsomhed, apati, spirituel skepsis og manglende evne til at lære eller forstå. Også sanseopfattelse -og forståelse kan påvirkes, herunder også smerte og temperatur. 

Når vi healer på Kronechakraet, arbejder vi med at kunne fylde os med den universelle energi, der nærer os og helbreder os. Den energi, der løfter os op og belønner os for de store gaver vi har givet os selv i healingen af de øvrige chakraer. Den energi, der hjælper os med at være i balance i krop, sind og sjæl.

På dette forløb får du

8 moduler, hvor vi bl.a. gennemgår nervesystemet, organsystemet og de 7 chakraer, med koblingen til de dertilhørende fysiske og følelsesmæssige områder.


Yoga øvelser og meditationer til hvert modul - Redskaber, der hjælper med dig med at balancere og heale dine chakraer, dit nervesystem og din krop, samt bibeholde din indre ro og genopfylde din energi.


Fælles facebook gruppe, hvor du løbende kan stille spørgmål til øvelserne og emnerne.

Ugentlige gruppeopkald, hvor vi mødes og jeg præsenterer og underviser i ugens tema. Her er der mulighed for at I kan komme med spørgsmål direkte til mig.
Gruppeopkaldene afholdes mandage den 18/10, 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11 og 6/12 kl. 20.00-21.00/21.30.

Mulighed for replay af alle gruppeopkald, sådan at hvis du ikke har mulighed for at deltage på opkaldet, eller gerne vil se det igen, så ligger optagelsen inde i gruppen.
Normalpris  5.000 kr. (inkl. moms) 


Intropris (spar 50%)

2.500 kr. (inkl. moms)

Betal i 1, 2 eller 3 rater 
Opstart 18. oktober 2021

Skal vi tage en snak?

Book en GRATIS 30 min samtale, hvor du får muligheden for at finde ud af, om dette forløb er for dig

Du sidder måske og tænker..

Hvad kræver dette forløb af mig?
Der er ingen tvivl om, at jo større indsats du ligger i forløbet, desto mere får du ud af det.  

Men vi står jo alle hver især med forskellige ressourcer i tid og overskud, så derfor sætter jeg ingen krav til, hvor meget du skal deltage. 
Jeg vil derimod kærligt inviterer dig til, at du investerer så meget tid i dig selv som du overhovedet kan under forløbet, og efter. Det er vel egentlig essensen i dette forløb - at du har evnerne til at heale dig selv, hvis du giver dig tiden til det <3 

Meditationerne og yogaøvelserne vil ca. vare 30 minutter hver, så hvis du f.eks. vil lave begge hver dag (hvilket jeg helt sikkert vil anbefale at prøve, men det er ikke et krav), skal du altså sætte 60 minutter af. Så kan du jo dele det op, og lave det ene om morgenen og det andet om aftenen, eller det ene om eftermiddagen og det andet om aftenen, alt efter hvordan det passer ind. 

Og tag gerne familien med <3

Viden, hvorfor er det vigtigt?
For mig personligt drives jeg bare rigtig meget at at lære nyt, indsamle ny viden, forstå sammenhænge, så derfor er det fuldstændigt naturligt for mig at gøre det en del af forløbet - Det giver mig energi :)

Derudover tror jeg også på, at jo mere vi ved, jo mere vi kan se tingene for os, jo mere bevidste vi er, desto mere præcis og kraftigt kan vi sende energien derhen, hvor vi har brug for den. 

Meditationerne, hvad handler de om?
Meditationerne er designet til hvert enkelt modul, sådan at den healer og styrker det enkelte chakra og dertilhørende fysiske områder i kroppen vi arbejder med, og fylder det op med energi.

Yogaøvelser, er du også yogalærer? 

Nej, jeg er ikke uddannet yogalærer. Men jeg dyrker selv yoga og det er den træningsform jeg igennem årene altid er vendt tilbage til, som brug for min kropslige selvhealing.

Jeg har dog allieret mig med en super dygtig yogalærer, og sammen har vi sammensat øvelserne så de passer til forløbet.

Men yogaøvelser, hvad hvis jeg ikke har prøvet det før eller kun meget lidt?
Èn af de ting jeg elsker ved yoga er, at det er fuldstændig op til dig og din krop, hvordan den rigtige stilling er. Jeg kan guide og vise, hvordan min krop kan være i det (ja, det er mig der kommer til at være på videoerne), samt give et par alternativer til stillingen, men den rigtige stilling er ALTID den DU kan være i, lige nu og her.. Og det er måske anderledes i morgen.

Det kommer hovedsaligt til at være Yin yoga stillinger, hvor man er 3-5 minutter i hver stilling og hvor fokus er på afspænding af bindevæv og øget smidighed. Udfordringen i Yin yoga ligger nogle gange mest i, om man kan slå hovedet fra til at være i stillingen i så lang tid. 

Her er der virkelig mulighed for at komme ned og få kontakt til kroppen med sindet og sjælen, og samtidig mulighed for at heale kroppen og øge bevægeligheden og smidigheden.

Hvorfor giver du 50% rabat?
Det er første gang jeg sætter dette forløb op, og selvom jeg har udvalgt 3 af mine ynglingsmetoder for selvhealing, så er der altid en mulighed for, at ikke alt er som det allerbedst kan være i første hug. 


Derfor vil jeg også sætte utrolig meget pris på feedback på forløbet.

Hvor lang tid har jeg adgang til materialet?
Det er dit for evig tid :) Skulle der ske ændringer i mine platforme og programmer, giver jeg besked så du har mulighed for at downloade det du ønsker.


Hvem er jeg?

Jeg hedder Mathilde Bjergegaard og jeg er din sensitive behandler og underviser.

Jeg har altid været meget følsom, men har først for få år siden fundet ud af, at jeg er særlig sensitiv - og det har ændret mit liv.

At jeg altid har været særlig sensitiv, for det fødes man som, men også at blive bevidst om det, har gjort at jeg nu kan begynde at håndtere det og leve med det på en kærlig og omsorgsfuld måde.

Jeg har en baggrund som revisor og har i ca. 8 år levet karrierelivet og jagtet den næste titel og den næste lønstigning, med masser af overarbejde og en del konkurrence med kolleger. Det handlede i høj grad om en antaget prestige, anerkendelse fra andre og et forsøg på at passe ind, hvilket jeg nok aldrig helt følte jeg nåede i mål med - for jeg er særlig sensitiv og mine krav til mig selv er tårnhøje - og jeg er ikke som alle andre. 
  

Jeg har i min kamp for at 'passe ind' i dét jeg troede var den rigtige måde at være på, fået først en depression  da jeg læste min bachelor, stresssygemelding da jeg arbejdede som revisor og efterfølgende depression igen. Jeg skældte mig selv ud og var rigtig hård mod mig selv - hvorfor kunne jeg ikke bare få styr på mig selv og ikke være så følsom.

 

Jeg har nok altid haft det forhold til mad, at det var sådan lidt forbudt, hvis det vare andet end grøntsager, men under stresssygemeldingen og 2. omgang depression, begyndte jeg at undertrykke mine følelser med mad og begyndte at overspise, hvilket jeg så også kunne slå mig selv oven i hovedet med. Dette var til dels et forsøg på at undertrykke alle de negative følelser (hvis jeg var mere end ekstrem mæt, så kunne jeg ikke mærke andet end det), og til dels et ubevidst forsøg på at mærke og skabe kontakt til min krop. 


Men opdagelsen af, at jeg er særlig sensitiv, samt at jeg begyndte at passe på mig selv, har jeg ændret mit liv. Jeg begyndte at udforske det spirituelle og elskede den ro jeg fandt i den verden. Stille og roligt fandt jeg større og større accept af mig selv og hvilken styrke det kan være at være sensitiv. 


Januar 2020 sprang jeg ud i det og blev selvstændig - helt blottet og sårbar! Det er ekstremt spændende, ekstremt angstprovokerende, fyldt med forventning, frygt, lettelse og lykke. 


For en sådan tilsyneladende akademisk og konservativ pige som mig, der er vokset op i en lille landsby på Sydfyn, så er det stadig utroligt sårbart at melde det ud - jeg er særlig sensitiv - og dog føler jeg mig mere tilpas og afslappet og fortrøstningsfuld for fremtiden, end jeg længe har gjort.


Jeg har omfavnet min sensitivitet og følsomhed, min omsorgsfulde og kærlige natur, og jeg vil bruge den til det jeg ikke kan lade være med - at hjælpe andre. 


Jeg har statet denne rejse ind i sensitivitetens vidunderlige verden - vil du også med? :)

  

Skal vi tage en snak?

Book en GRATIS 30 min samtale, hvor du får muligheden for at finde ud af, om dette forløb er for dig